Hoe kunnen we helpen?

XML

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Er is een algemene XML-koppeling van FM Module.

U kunt uw relaties en grootboekrekeningen in FM Module inlezen door in een XML-bestand. Voor elke relatie neemt u deze met naam en nummer op te nemen. Voor elk grootboekrekening neemt u deze met naam, nummer en btwcode (optioneel) op.

Een voorbeeld van een XML-bestand met de relaties ziet er als volgt uit:

<relaties>
	<relatie>
	  <naam>relatie1</naam>
	  <nummer>1000</nummer>
    </relatie>
	<relatie>
	  <naam>relatie2</naam>
	  <nummer>2000</nummer>
    </relatie>
</relaties>

Een voorbeeld van een XML-bestand met de grootboekrekeningen ziet er als volgt uit:

<grootboekrekeningen>
	<rekening>
	  <naam>abc</naam>
	  <nummer>1000</nummer>
	  <btwcode>1</btwcode>
    </rekening>
	<rekening>
	  <naam>xyz</naam>
	  <nummer>2000</nummer>
	  <btwcode>2</btwcode>
    </rekening>
</grootboekrekeningen>

FM Module levert facturen aan die eerst geaccordeerd moeten worden, alvorens ze naar de boekhouding kunnen. Wanneer de laatste accordeur het vinkje gezet is, wordt de factuur weggeschreven naar een XML-bestand als een journaalpost met regels.

Een voorbeeld van het gegenereerde XML-bestand ziet er als volgt uit:

<journaalposten>
	<journaalpost>
		<dagboekcode>I</dagboekcode>
		<boekdatum>2019-10-01</boekdatum>
		<stuknummer>32</stuknummer>
		<regels>
			<regel>
				<volgnummer>001</volgnummer>
				<rekeningnummer>1700</rekeningnummer>
				<boekingsdatum>2019-10-01</boekingsdatum>
				<boekzijde>CRED</boekzijde>
				<valuta>EUR</valuta>
				<valutabedrag>121.00</valutabedrag>
				<omschrijving>Factuur 2323232323 - Firma XZY</omschrijving>
				<factuurnummer>2323232323</factuurnummer>
				<factuurdatum>2019-10-01</factuurdatum>
				<btwcode>0</btwcode>
				<kostenplaats/>
			</regel>
			<regel>
				<volgnummer>002</volgnummer>
				<rekeningnummer>4320</rekeningnummer>
				<boekingsdatum>2019-10-01</boekingsdatum>
				<boekzijde>DEB</boekzijde>
				<valuta>EUR</valuta>
				<valutabedrag>100.00</valutabedrag>
				<omschrijving>Factuur 2323232323 - Firma XZY</omschrijving>
				<factuurnummer>2323232323</factuurnummer>
				<factuurdatum>2019-10-01</factuurdatum>
				<btwcode>0</btwcode>
				<kostenplaats/>
			</regel>
			<regel>
				<volgnummer>003</volgnummer>
				<rekeningnummer>1710</rekeningnummer>
				<boekingsdatum>2019-10-01</boekingsdatum>
				<boekzijde>DEB</boekzijde>
				<valuta>EUR</valuta>
				<valutabedrag>21.00</valutabedrag>
				<omschrijving>Factuur 2323232323 - Firma XYZ</omschrijving>
				<factuurnummer>2323232323</factuurnummer>
				<factuurdatum>2019-10-01</factuurdatum>
				<btwcode>0</btwcode>
				<kostenplaats/>
			</regel>
		</regels>
	</journaalpost>
</journaalposten>
Inhoudsopgave